Alcaldia

L’Alcaldessa anuncia mesures econòmiques d’ajuts al lloguer, subvencions a les persones autònomes i empreses que treballen per a l’Ajuntament i al comerç local

17/03/2020
Comparteix aquesta notícia
L’Ajuntament anuncia un seguit de mesures que s’aniran aprovant i implementant les properes setmanes per tal d’impulsar ajuts al lloguer i donar suport al comerç local i a les persones autònomes i les empreses que treballen per a l’Ajuntament. En concret, aquest paquet de mesures va encaminat a reforçar tres àmbits:
Habitatge de lloguer
L’Ajuntament obrirà una línia de subvencions i ajuts al lloguer per a famílies amb menys recursos i dificultats econòmiques que viuen en habitatges públics de PROMUSA i privats de lloguer.
Comerç
S’obrirà una línia d’ajuts i subvencions destinada a compensar la taxa de terrasses, la taxa de recollida d’escombraries comercial i l’import del Tribut Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Empreses i autònoms que treballen per al consistori
S’indemnitzarà econòmicament les empreses i persones autònomes que treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó de causa major.
Pagament de factures
S’avançarà el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible, davant de la reducció d’ingressos que patiran.
L’Alcaldessa també fa un petició als propietaris d’habitatge i de locals comercials que els tenen en lloguer per tal que col•laborin per superar les conseqüències econòmiques de la crisi.
Mireia Ingla: “Fem una crida a la solidaritat per prioritzar la cohesió social de Sant Cugat per davant dels guanys econòmics”
A més, l’Alcaldessa demana al govern de l’Estat i al seu president que aixequi les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per tal que els ajuntaments puguin fer front a les despeses originades per la crisi del coronavirus i a la reducció d’ingressos que patiran les administracions locals.​