Alcaldia / Habitatge

L’Ajuntament trasllada l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) per convertir-la en ‘la finestreta única’ dels serveis municipals d’habitatge

01/03/2021
Comparteix aquesta notícia

Les polítiques municipals d’habitatge obren una nova etapa a Sant Cugat amb la transformació de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). Un nou camí que comença amb un canvi d’ubicació que trasllada el servei, fins ara ubicat al carrer d’Elies Rogent, al número 16 del passeig de Francesc Macià. Unes instal·lacions més espaioses, accessibles i, sobretot, cèntriques que permetran a l’oficina prestar un millor servei a tots els perfils ciutadans.

L’OLH, gestionada per l’empresa municipal d’habitatge Promusa, transforma el concepte d’atenció pública ofert en els últims anys amb una nova concepció de servei integral adequat a tots els perfils socials de Sant Cugat. Una ‘finestreta única’ que potenciarà de forma transversal els serveis municipals prestats a dia d’avui en matèria d’habitatge, incloent atenció de Promusa, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tota la ciutadania. La nova OLH tindrà un perfil de cobertura ampli i no obstant això no oblidarà les dificultats d’accés a un habitatge assequible del jovent, la gent gran o les famílies monoparentals.

Aquesta transversalitat ja es va posar de manifest amb la creació del Comissionat per l’Habitatge per reivindicar que a Sant Cugat ‘L’habitatge és un dret’, lema que acompanya l’OLH amb una intenció clara de reduir l’exclusió residencial. Una prioritat de govern que articula l’oficina com una eina per contrarestar l’efecte expulsiu dels alts preus de l’habitatge a Sant Cugat.

El canvi d’ubicació, a les portes del barri del Monestir-Sant Francesc, i el fet de disposar d’unes instal·lacions més grans també és una aposta del govern per oferir en el futur a la població nous serveis com els relacionats amb la rehabilitació energètica i la sostenibilitat dels edificis. Aquesta voluntat de creixement va lligada a més recursos humans com mostra la contractació d’una treballadora social per a la nova OLH, que ara compta amb 5 professionals.

Així, l’oficina inscriurà la seva acció en els àmbits següents:

 • Accés a l’habitatge: Gestió dels habitatges de la borsa de mediació per al lloguer social, registre sol·licitants habitatges protecció oficial, noves fórmules de tinença d’habitatge…
 • Accions per evitar el risc de pèrdua d’habitatge: prestacions i subvencions al pagament del lloguer, Servei d’Intermediació en deutes d’Habitatge, Punt d’Atenció a la mediació en el lloguer…
 • Qualitat i rehabilitació d’habitatges: gestió d’ajuts a la rehabilitació d’edificis o habitatges, tràmits relacionats amb les cèdules d’habitabilitat…
 • Pèrdua d’habitatge: mesa d’emergències
 • Dret a l’habitatge: assessorament, sensibilització i formació

Tot plegat, una aposta ferma de l’Ajuntament per combatre l’emergència habitacional i potenciar l’habitatge assequible com preveu el Pla de Govern 2019-2023.

L’alcaldessa Mireia Ingla: “L’objectiu és que l’OLH sigui un dels elements vertebradors de les polítiques locals d’habitatges i punt de contacte amb tota la ciutadania. Sempre hem dit que impulsar un Sant Cugat per a tothom i que no expulsi persones passa, especialment, per fomentar l’habitatge assequible. Aquesta finestreta única és un pas més en aquest camí.”

 El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch: “També volem que l’OLH sigui un motor proactiu de reflexió, formació  i sensibilització de la situació de l’habitatge al nostre municipi i avançar cap a un model, que aturi la gentrificació, que millori la cohesió social i que minimitzi la petjada ecològica.”

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Núria Gibert: “Tenim un agreujament de la situació d’accés a l’habitatge i un augment del risc de pèrdua d’habitatge per la pandèmia i la crisi. La nova OLH està conceptualitzada des de la transversalitat i és la cristal·lització pública de la feina que està fent el Comissionat d’Habitatge. Tot això implica un creixement de l’OLH en funcions i per tant en recursos, econòmics i personals.”

 El tinent d’alcaldia de Presidència, Pere Soler: “L’objectiu és clar i ferm: tots els recursos possibles per atendre les persones en situació d’exclusió residencial tal com preveu el Pla de Govern 2019-2023, i a la vegada invertir en habitatge, tant en la compra directa com en la promoció de construcció de nous habitatges perquè cap ciutadà es quedi enrere.”

 Serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

 •  Borsa de mediació per al lloguer social
 • Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial
 • Punt d’atenció a la mediació al lloguer
 • Assessorament jurídic en temes d’habitatge
 • Servei d’intermediació de deutes habitatge
 • Ajuts per pagar el lloguer
 • Ajuts en deutes en lloguer i/o hipoteca
 • Ajuts per a rehabilitació
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Noves fórmules de tinença d’habitatge: masoveria urbana, cooperativa en règim de cessió d’ús, cohabitatge…

 A la nova OLH també funciona l’oficina d’estacionament regulat. A l’espai conviuran les dues activitats fins que es pugui fer el trasllat de la segona, que ja s’està preparant, a un altre local del mateix passeig.


Contacte Oficina Local Habitatge

Passeig de Francesc Macià, 16-20

935 878 910

olh@promusa.cat

Horari:

De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h

Divendres, de 9 a 14 h