Alcaldia

L’Ajuntament dona suport a la moció per a la suficiència financera dels ens locals que rebutja l’acord signat entre el Govern de l’Estat i la FEMP

13/08/2020
Comparteix aquesta notícia

El consistori manifesta així el rebuig a l’acord signat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern de l’Estat  i insta l’executiu espanyol i el Congrés dels Diputats a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

La moció conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de l’Associació de Municipis i Comarques der Catalunya (ACM) manifesta el rebuig a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

S’emplaça el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.​

Es reclama al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.

S’insta el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

I se sol·licita al Govern de l’Estat, al Congres de los Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.

El Decret Llei del Govern de l’Estat s’ha de ratificar el setembre pel Congrés dels Diputats i no entrarà en vigor fins a la seva aprovació. L’Ajuntament de Sant Cugat confia que no s’aprovarà en els termes actuals de l’acord signat entre el Govern de l’Estat i la FEMP, i que es tindran en compte les reivindicacions dels Ajuntaments de disposar d’un fons extraordinari de 5.000M€ d’euros per fer front a la crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la Covid-19. Així com també, derogar la Llei d’estabilitat pressupostària que permetria poder disposar lliurement dels romanents generats pels ajuntaments en exercicis anteriors i que ara mateix estan dipositats als bancs sense poder gastar-se.