Ajuntament

Una oficina atendrà els dubtes de la ciutadania sobre el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM)

20/07/2023
Comparteix aquesta notícia

La ciutadania de Sant Cugat tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), l’instrument redactat per l’AMB que en les properes dècades ordenarà territorialment el nostre municipi i tot l’entorn metropolità de Barcelona.

El Casal TorreBlanca acollirà del 12 al 15 de setembre una oficina adreçada a ciutadans i entitats per resoldre dubtes, aclarir qüestions, fer consultes sobre el document inicial del PDUM i donar assessorament en cas de voler presentar-hi una al·legació. Aquesta oficina, que és itinerant pels municipis metropolitans, ha estat posada en marxa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els dies 12 i 15 de setembre es podrà consultar tota la documentació en paper mentre que els dies 13 i 14 de setembre dos tècnics de l’AMB atendran personalment els dubtes de la ciutadania. L’horari de l’oficina és de 9 a 14 hores i per visitar-la cal demanar cita prèvia en aquest enllaç (consulta documentació) o en aquest altre enllaç (consulta presencial amb tècnics).

Què és el PDUM?

És el document de planejament urbanístic que ordenarà el territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en les properes dècades. Formen part d’aquest territori un total de 36 municipis, entre els quals hi ha Sant Cugat.

El PDU metropolità vol donar, des de l’urbanisme, respostes a les necessitats actuals de la població, de les ciutats i del territori en general, apostant per un model de desenvolupament sostenible, equitatiu i cohesionat.

Aquesta proposta urbanística es concreta en deu objectius estratègics:

  • Reforçar la solidaritat metropolitana.
  • Potenciar la capitalitat metropolitana.
  • Naturalitzar el territori potenciant els valors de la matriu biofísica.
  • Millorar l’eficiència del metabolisme urbà i minimitzar els impactes ambientals.
  • Articular el territori a partir d’una estructura policèntrica
  • Fomentar una mobilitat activa i sostenible repensant les infraestructures Metropolitanes
  • Afavorir la cohesió social per mitjà de l’habitatge, l’espai públic, els equipaments i el transport públic.
  • Rehabilitar i reciclar teixits urbans.
  • Incrementar la complexitat i l’habitabilitat urbana
  • Impulsar la competitivitat i la sostenibilitat de l’economia metropolitana.

Tota la informació del PDUM es troba al següent web i al visor cartogràfic es pot consultar la documentació gràfica del pla amb detall. També es pot fer seguiment a través de les xarxes socials i participar-hi (Twitter @pdumetropolita).

Aprovació inicial del PDUM i període d’al·legacions

El PDUM es va aprovar inicialment el passat mes d’abril i fins al 30 d’octubre estarà en període d’exposició pública. Fins a aquesta data, per tant, s’hi poden presentar al·legacions (tota la informació es troba en el següent  enllaç).