Ajuntament

Subministraments energètics i telecomunicacions, principals consultes ateses a l’Oficina d’Atenció al Consumidor

15/03/2023
Comparteix aquesta notícia

El 15 de març es commemora el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors i, com és habitual, l’Ajuntament aprofita aquesta efemèride per fer públic el balanç del funcionament de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

L’any 2022 l’OMIC va realitzar un total de 2.790 atencions a persones afectades per temes relacionats amb el consum. Aquesta xifra és pràcticament igual a la de l’any anterior (2.840 atencions l’any 2021). Del conjunt d’atencions realitzades, 2.100 han estat ciutadans que han fet una consulta i 690 han iniciat un procediment de reclamació, queixa o denúncia.

Les incidències més ateses han estat, com és habitual els darrers anys, els subministraments energètics (electricitat i gas) i les telecomunicacions (telefonia i internet). Concretament el servei elèctric ha suposat un 17,4% de les atencions, les telecomunicacions un 12,5% i el servei de gas un 9,6%. La resta d’atencions, amb menor percentatge, fan referència a serveis financers, assegurances, transport privat (avió), serveis professionals, serveis turístics, comerç…

Pel que fa al cas concret de l’electricitat, els consumidors sovint reclamen per un augment excessiu de l’import en les factures, factures que consideren errònies o serveis complementaris que no han contractat. A més, en els darrers mesos l’OMIC ha detectat un augment de consultes relacionades amb el topall del gas.

Elena Vila, tinent d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç: “el nombre d’atencions fetes per l’OMIC ens mostren, un any més, que és un servei necessari i molt utilitzat per la ciutadania. Per a l’Ajuntament és important poder contribuir a garantir els drets dels consumidors i a la vegada donar suport al teixit econòmic”.

Mediacions i servei jurídic

Quan una persona presenta una reclamació, es posa en funcionament un procediment administratiu per intentar resoldre el problema entre el ciutadà i l’empresa reclamada. A través de la mediació l’OMIC intenta, sense ser un òrgan resolutiu ni amb potestat obligatòria, resoldre les controvèrsies que sorgeixen en les relacions de consum.

Les mediacions realitzades per l’OMIC l’any 2022 han obtingut resposta de les empreses reclamades en un 61% dels expedients. De les respostes rebudes, el 62% han estat respostes favorables pel consumidor. Per tant, un 38% de totes les problemàtiques plantejades a l’OMIC s’han resolt positivament per al consumidor.

D’altra banda, des del Servei d’assessoria jurídica de l’oficina s’han atès un total de 205 consultes, principalment relacionades amb les entitats bancàries, habitatge i comerç.

Campanyes comunicatives

L’any 2022 des de l’OMIC s’han realitzat diferents campanyes. A través de premsa i xarxes socials s’ha fet difusió d’informació de temes d’interès per a les persones consumidores (factures de la llum, compres a la temporada de nadal, cancel·lació de vols, etc). També s’han realitzat campanyes als comerços de la ciutat d’informació i d’inspecció relativa als requisits mínims exigibles pel que fa a la informació a les persones consumidores.