Ajuntament / Habitatge

Sorea revisarà les factures comptabilitzades amb consums estimats durant l’estat d’alarma

30/09/2020
Comparteix aquesta notícia

Sorea revisa les factures comptabilitzades amb consums estimats durant el període en què va estar vigent l’estat d’alarma

L’alcaldessa i el primer tinent d’alcaldia han mantingut una segona trobada amb l’empresa per abordar la qüestió de la facturació de les últimes setmanes

L’empresa Sorea, actual responsable de la gestió de l’aigua a Sant Cugat, ha respost i atès de forma individualitzada cadascuna de les reclamacions que s’han produït per part de les persones usuàries, arran de les factures de les darreres setmanes en què l’import excedia de manera considerable la xifra habitual del mateix període en anys anteriors.

Tot i això, a proposta de l’Ajuntament, l’empresa també ha revisat totes aquelles factures que podrien ser susceptibles de revisió degut a la lectura estimada del 2n trimestre. L’anàlisi dels rebuts mostra que en la gran majoria de casos les estimacions de consum han estat properes a la realitat. Així i tot hi ha un numero de casos en què, per diferents motius, no s’han ajustat al consum real.

Mireia Ingla, alcaldessa: “L’Ajuntament vetlla constantment pel bon funcionament del servei d’aigua. Un aspecte cabdal per a l’equip de govern és ajustar el preu del rebut de l’aigua als costos reals del servei perquè la concessió vigent que gestiona Sorea sigui sostenible econòmicament i es doni el millor servei. Les queixes que hem rebut per la facturació estimada durant els mesos en què ha estat vigent l’estat d’alarma ens ha portat a acordar amb l’empresa concessionària la manera de revisar la facturació de tots aquelles llars que consideren que la facturació no ha estat la correcta i s’ha traduït en un augment considerable del rebut de l’aigua”.

Les estimacions durant l’estat d’alarma

A causa de la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors durant l’estat d’alarma, Sorea va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l’any anterior. Aquestes estimacions es van fer en tot moment amb l’ànim d’aproximar-se al consum real i impactar el mínim als usuaris i les usuàries.

Quan s’ha pogut accedir als comptadors i s’ha recuperat el consum real del següent període (tercer trimestre), aquest fet ha comportat que en alguns casos aquesta última factura fos d’un import que excedia considerablement l’import habitual d’aquest mateix període en anys anteriors. A més, el confinament de la població i el canvi d’hàbits de la ciutadania juntament amb les altes temperatures del següent període han fet incrementar els consum a les llars, fet que pot haver impactat en la darrera factura.

Aquest fet ha generat un volum important de queixes, tant a l’empresa Sorea com a l’Ajuntament, per part de persones usuàries que han sol·licitat revisar la facturació per ajustar-la al consum real del segon i tercer trimestre.

L’Ajuntament i Sorea també han acordat que es farà arribar una carta a tots els usuaris i les usuàries que tinguin una factura del tercer trimestre que hagi estat superior a la del tercer trimestre de l’any anterior, per oferir-los la revisió de la factura i una resolució personalitzada si així ho consideren oportú.