Ajuntament / Atenció ciutadana

S’actualitza el Portal de Transparència per garantir a la ciutadania l’accés a la informació municipal

15/06/2020
Comparteix aquesta notícia

La posada al dia del Portal de Transparència és un dels principals objectius de la Tinença d’Alcaldia de Transparència i Bon Govern per aquest mandat. Un portal que ha de garantir l’accés de la ciutadania, d’una forma directa i clara, a tots els serveis, tràmits i informació pública municipal.

És per això que aquest dilluns, 15 de juny, l’Ajuntament estrena un nou Portal, per donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern  impulsant de manera proactiva, la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés de les persones a la informació i documentació públiques que sigui clara, estructurada i en format reutilitzable.

Lourdes Llorente, tinenta d’alcaldia de Bon Govern, Transparència, Participació i Barris “el portal de transparència és una eina bàsica de control democràtic i possibilita l’escrutini ciutadà, alhora, és una responsabilitat en la dació de comptes. Reclama un esforç continu que hem d’afrontar com a administració”

En el nou portal, que utilitza la plataforma de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), i accessible a través d’aquest enllaç https://transparencia.santcugat.cat la ciutadania pot trobar informació relacionada amb:

  • Informació institucional i organitzativa

Organització política, personal, entitats i altres organismes

  • Contractes, convenis i subvencions

Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració

  • Gestió econòmica

Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni

  • Catàleg de serveis i tràmits

Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

  • Acció de govern i normativa

Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies

Així com Indicadors de transparència (dades que avaluen aspectes de l’Ajuntament), Dades obertes (catàleg amb dades de caràcter públic en format reutilitzable) i Atenció ciutadana.

Revisió de continguts

Amb la posada en marxa del nou Portal de Transparència es farà una revisió exhaustiva dels continguts:

  • S’avaluaran les dades ja existents i la seva millora
  • S’actualitzarà la informació i les dades existents
  • S’inclouran la informació i les dades que manquen
  • I es mantindran actualitzades les dades amb la periodicitat tal com estableix la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern.

Trobareu més informació al web municipal santcugat.cat