Ajuntament

Les Ordenances Fiscals per al 2020 inclouen un increment de l’IBI i una congelació de taxes i preus públics

16/12/2019
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal ordinari del mes de desembre ha aprovat aquesta tarda –amb els vots a favor d’ERC, PSC i CUP; i els vots en contra de JuntsxSantCugat i C’s- l’acord definitiu de les Ordenances Fiscals (OOFF) reguladores dels tributs locals per a l’any 2020.

L’acord contempla una congelació de totes les taxes, els preus públics municipals i l’impost de les plusvàlues (Impost de l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que seguirà al 30%).

Paral·lelament, sí que es contempla un increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a l’any vinent: el tipus impositiu passarà del 0’513% al 0’528% i significarà un increment mitjà d’un 2’9% en el rebut d’aquest impost.

L’objectiu és actualitzar aquest impost –que fa 3 anys que estava congelat- per tal de mantenir globalment l’equilibri financer de l’Ajuntament i proveir la corporació dels recursos suficients per a la prestació dels serveis municipals. La previsió és poder recaptar 1’2 M€ més.

D’altra banda, l’Ajuntament mantindrà els ajuts econòmics a l’habitatge (equivalents al pagament de l’IBI) adreçats a persones i famílies amb menor capacitat econòmica, així com a pensionistes i famílies monoparentals. Així mateix, també es mantindran les bonificacions a les famílies nombroses fins a un màxim del 90% de l’IBI. Cal recordar que el 2018 l’Ajuntament va bonificar un total de 420.961.26 € a un total de 1.099 famílies nombroses santcugatenques.

L’aprovació de les noves ordenances fiscals també inclouen modificacions parcials i de caràcter tècnic. L’objectiu ha estat corregir alguns errors de redacció en el text i també donar obligat compliment a disposicions legals generals.

Resolució d’al·legacions

El ple d’aquesta tarda també ha debatut les al·legacions formulades a la proposta inicial de les OOFF aprovada al ple del passat mes d’octubre. S’han presentat un total de 16 al·legacions presentades per 5 entitats, partits i particulars: dues persones a títol particular; l’associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya, Junts x cat i Cs.
S’han desestimat totes, la majoria per un caràcter tècnic i algunes per decisió política, atenent que n’hi ha dues que entraran en fase d’estudi.