Ajuntament / Turisme

L’Ajuntament suspèn temporalment l’atorgament de llicències per a habitatges d’ús turístic

18/04/2019
Comparteix aquesta notícia

Durant el primer trimestre de 2019 s’ha detectat un increment molt significatiu del nombre de noves sol·licituds per a habitatges turístics en el conjunt de la ciutat. Extrapolant aquestes dades al conjunt de 2019, representa un increment del 229% respecte de l’any anterior. Per altra banda, d’entre les peticions presentades dins d’aquest període s’ha detectat l’aparició d’un nou factor com és la concentració de noves implantacions d’habitatges turístics en un mateix emplaçament.

Davant d’aquests fets, l’Ajuntament ha aprovat al Ple ordinari d’abril el dictamen per a l’inici dels treballs per estudiar una modificació puntual de PGM per regular la implantació d’habitatges d’ús turístic a Sant Cugat, així com la suspensió durant un any de l’atorgament de llicències per a l’activitat d’aquesta tipologia d’habitatge al municipi.

Amb la finalitat de preveure i evitar possibles distorsions i efectes negatius sobre el mercat de l’habitatge en el conjunt de la ciutat i sobre les comunitats de veïns dels edificis d’habitatges plurifamiliars, l’equip de govern ha proposat aquesta moratòria temporal per poder regular aquest tipus de sector immobiliari al municipi.