Ajuntament / Educació

L’Ajuntament posa a punt els centres educatius municipals de cara a l’inici del curs escolar

14/08/2019
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament està duent a terme aquest estiu actuacions de millora en diferents escoles públiques del municipi. Bona part de les obres les realitza la Brigada d’obres municipal, mentre que la resta han estat adjudicades a empreses externes per un import total de 68.888 €.

Es tracta, principalment, d’obres de manteniment que es fan aprofitant les vacances d’estiu amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat dels centres educatius i tenir-los a punt per a l’inici del curs escolar, el dia 12 de setembre.

Destaquen les actuacions realitzades al pati de l’escola Gerbert d’Orlhac i a l’edifici de l’escola Joan Maragall

ESCOLA GERBERT D’ORLHAC

Les actuacions més importants s’estan fent al pati de l’escola amb l’ampliació del pati infantil, l’obertura d’una porta a l’hort, realització d’un camí de pedres, la instal·lació d’un tobogan, grades, bancs, terra del rocòdrom així com la pintura de diverses peces de petit mobiliari. Els cost total és de 43.000 € (IVA inclòs)

ESCOLA JOAN MARAGALL

• Reparació de tot el conjunt de l’escala exterior de primària.

• Revisió de les fixacions de la coberta metàl·lica de l’edifici menjador-gimnàs.

• Segellat dels elements de remat de la coberta de comunicació entre ambdós edificis.

• Pintat del despatx del professor d’Educació Física.

• Substitució de les peces d’emplafonat del gimnàs (zona de rampa i escales) que s’han vist afectades per goteres i filtracions històriques. El cost del material és de 2.543,93 € (IVA inclòs).

• Substitució de la tanca interior de la pista poliesportiva per una de nova d’acer (simple torsió a la zona inferior) i de corda (a la zona superior) a càrrec d’una empresa externa per import de 2.500 € (IVA inclòs).

• Substitució de la coberta del porxo malmesa al pati infantil i prolongació fins a la façana, a càrrec d’una empresa externa per import de 6.509,76 € (IVA inclòs).

ESCOLA LA FLORESTA

• Substitució de la porta sala de calderes situada a la part posterior de l’escola, després d’una inspecció normativa de la instal·lació de gas.

• Execució de la instal·lació elèctrica del material adquirit per l’escola per a una nova aula d’informàtica, amb capacitat per a 22 llocs.

ESCOLA CATALUNYA

• Després de l’ampliació de la biblioteca, a càrrec de la pròpia escola, la Brigada d’obres municipal farà l’obertura d’una porta per comunicar la sala de psicomotricitat i la biblioteca.

ESCOLA BRESSOL GARGOT

• Eliminació de les barreres arquitectòniques existents a la zona d’accés a l’escola, a càrrec d’una empresa externa per import de 14.334,54 € (IVA inclòs).

• Al pati, millora del sistema d’evacuació d’aigües pluvials i d’escorrentia procedents de la zona enjardinada de la pròpia escola bressol.

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT

• Adequació a la normativa de la instal·lació d’aigua a la sala de mestres de la segona planta. L’estiu passat es va adequar la resta de la instal·lació del centre.

• Treballs diversos de pintura, a càrrec de la Brigada d’obres municipal.

ESCOLA BRESSOL LA MIMOSA

• Treballs diversos de pintura, a càrrec de la Brigada d’obres municipal.