Ajuntament

L’Ajuntament no cobrarà els serveis que ha deixat de prestar pel coronavirus i ajorna el cobrament de quotes i tributs

24/03/2020
Comparteix aquesta notícia

Tots els serveis municipals que l’Ajuntament ha deixat de prestar a causa del confinament pel coronavirus no s’hauran de pagar. Aquesta mesura inclou serveis tan importants com els educatius (escoles bressols, taller Triangle i escoles de Música i Art), culturals (cursos i tallers), socials (Servei d’Atenció Domiciliària) o esportius (OMET i Eurofitness).

Els usuaris no abonaran la part proporcional equivalent al temps que duri el confinament. En aquests moments s’està treballant per establir el mecanisme per deixar de cobrar aquests serveis: en alguns casos serà directament a la quota i, en els casos que ja s’hagi pagat per avançat, s’establirà un altre sistema per satisfer la compensació econòmica.

A més a més, l’Ajuntament també ha acordat ajornar tots el pagament dels tributs, taxes i preus públics municipals que s’havien d’abonar a partir del mes de març. Això suposa que, per exemple, el cobrament de quotes de les escoles bressols, escola de Música i Taller Triangle es retardaran fins com a mínim el 20 de maig. En el cas del Servei d’Atenció Domiciliària, els propers pagaments es retarden fins com a mínim el 2 de juny.

Aquesta pròrroga pretén ajudar les famílies i el teixit econòmic de la ciutat afavorint que disposin de la màxima liquiditat possible per fer front a la crisi generada pel coronavirus. La mesura es fa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que gestiona la recaptació municipal de Sant Cugat.

 Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Transports “Des de l’Ajuntament estem fent el que està en les nostres mans perquè l’impacte econòmic en les famílies, ens els treballadors i treballadores, al comerç i en general al teixit productiu sigui el menys dolorós possible”

 “El nostre compromís és total per apaivagar l’efecte del coronavirus. Per això estem estudiant totes aquelles mesures econòmiques que ajudin a superar aquesta fase, perquè se’ns dubte ens en sortirem, i hi haurà un demà per recomençar i tornar a la situació de la pre-crisi sanitària”.

Tributs, taxes i preus públics que s’ajornen

●      Impost de Vehicles de transmissió mecànica IVTM (s’amplia fins al 2 de juny)

●      1a fracció de la Taxes mercat municipal (s’amplia fins al 2 de juny)

●      Cobraments de les Escoles bressol: s’ajorna els pagaments fins al 20 de maig

●      Recollida residus comercials (s’amplia fins al 20 de maig)

●      Preu públic casal jovent centre obert (s’amplia fins al 20 de maig)

●      Servei atenció domiciliària: s’ajornen els pagaments fins al 2 de juny

●      Tallers Triangle i Escola de Música: s’ajornen els pagaments fins al 20 de maig

●      Servei acollida pisos socials: els pagaments de desembre i de gener s’endarrereixen fins al 20 de maig. El pagament de febrer fins al 2 de juny

(Aquest ajornament afecta aquells rebuts que no s’hagin girat fins a la data d’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma el 14 de març).

La resta de tributs municipals de moment no s’ajornen perquè no tenen una data propera de pagament. Es tracta, per exemple, de l’IBI (amb un període de pagament que acaba al juliol) o l’Impost d’Activitats Econòmiques (amb un període de pagament que acaba al novembre).

Finalment, Soler també ha avançat que l’Ajuntament està estudiant l’afectació de totes les mesures econòmiques i de suport que es poden implementar per tal d’elaborar una proposta d’ajuts i subvencions municipals segons la situació de cada taxa, preu o impost i el col·lectiu afectat.