Ajuntament

L’Ajuntament mobilitza més de 7 milions d’euros per fer front a la crisi social i econòmica generada pel coronavirus

17/04/2020
Comparteix aquesta notícia

Amb l’objectiu de preservar la cohesió social i el teixit productiu de Sant Cugat davant la situació generada pel coronavirus COVID-19, l’Ajuntament ha creat un ambiciós pla de contingència format per 60 mesures. Es tracta del programa econòmic municipal més gran que mai s’ha posat en marxa per atendre una crisi d’emergència.

En total l’Ajuntament mobilitzarà aproximadament entre 7 i 7’5 milions d’euros per pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia. Aquesta quantitat econòmica es materialitzarà a través de tres vies:

  • 4’5 milions (en ajuts directes): l’Ajuntament celebrarà el proper dilluns 20 d’abril un ple extraordinari per donar compte de la liquidació del pressupost municipal del 2019 i reservar, a través d’una modificació de pressupost, 4’5 milions provinent dels romanents per dedicar-los a la crisi del coronavirus.

 

  • 1’4 milions (en ajuts directes): l’Ajuntament ja ha aprovat aquesta partida a través d’un decret d’Alcaldia.

  • Entre 1 i 1’5 milions (en tributs que es deixaran de cobrar): és la quantitat econòmica que l’Ajuntament calcula que deixarà de percebre perquè no cobrarà alguns tributs municipals.

Aquest esforç de l’Ajuntament busca donar suport a famílies, treballadors/es, comerciants, autònoms i pimes locals i facilitar en la mesura del possible un escenari de ràpida recuperació post-crisi.

A més a més, aquesta quantitat podria augmentar tenint en compte que l’Ajuntament tindrà la capacitat de reservar més partides pressupostàries al pressupost 2020 (que encara s’ha d’aprovar) per dirigir-les a fer front la crisi de la COVID-19.

Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Transports “Des de l’Ajuntament tenim un objectiu claríssim: que ningú es quedi enrere per culpa del coronavirus. Hem impulsat el pla de contingència més gran fet per l’Ajuntament, amb 60 mesures i un pressupost de més de 7 milions d’euros, per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica. No permetrem que la cohesió social i el teixit productiu de la ciutat es trenquin i, si fan falta més ajuts, ens esmerçarem i cercarem encara més recursos”.

Les partides socials i de suport al teixit empresarial, protagonistes

Les partides més grans que l’Ajuntament inclourà en aquest gran paquet de mesures es destinaran a serveis socials (uns 3’1 M€) i a donar suport al teixit empresarial: empreses, autònoms i comerços (a l’entorn de 1’2 M€). Totes dues partides sumen gairebé tres quartes parts de tots els ajuts directes.

Pel que fa al lloguer, s’atorgaran ajuts directes a famílies i comerços. A més, es reservarà una partida per ajudar a pagar el lloguer als inquilins d’un immoble de Promusa (habitatge, oficines i mercats municipals). La valoració global d’aquestes mesures se situa a l’entorn dels 800.000 €

Es deixarà de cobrar prop de 800.000€ en concepte d’IBI, taxes i preus públics, i s’impulsarà una línia d’ajuts per ajudar a pagar el tribut metropolità al teixit empresarial i a les famílies. També es condonarà el cost dels serveis prestats durant el mes de març (1-12 de març) pels serveis educatius municipals: escoles bressols, escola de Música, escola d’Art i Taller Triangle (uns 300.000€).

Finalment, les entitats també rebran ajuts directes per pagar el lloguer dels locals i se’ls aplicarà exempcions tributàries.

Percentualment, el global de les partides queden repartides aproximadament d’aquesta manera: serveis socials (53’61%); promoció econòmica (21’27%); habitatge (13’9%); suport a serveis municipals (9’69%); i tecnologia (1’53%). Aquests percentatges són estimatius ja que cal tenir en compte que els pressupostos poden anar modificant-se o ampliant-se i que, a més, s’ha fet un càlcul aproximatiu dels diners que l’Ajuntament deixarà de cobrar a través de les exempcions dels tributs municipals.