Ajuntament / Alcaldia

L’Ajuntament manté l’activitat social, econòmica i cultural de la ciutat garantint les mesures de prevenció

23/07/2020
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament es fixa com objectiu mantenir l’activitat social, econòmica i cultural de la ciutat garantint les mesures de prevenció a totes les activitats

La situació sanitària a Sant Cugat és raonablement bona en aquests moments, tot i que no es pot descartar que es compliqui en els propers dies si no se segueixen les mesures de prevenció establertes en cadascuna de les activitats

L’Ajuntament ha convocat el Comitè de Seguiment de la COVID-19 i ha acordat mantenir-lo actiu a partir d’avui, davant el fet que dissabte passat el Govern de la Generalitat va ampliar les restriccions en diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per frenar els rebrots del coronavirus.

L’alcaldessa Ingla ha participat aquest dijous al Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant videoconferència, per tractar amb la gerent de la zona sanitària Metropolitana Nord l’evolució de les dades de persones contagiades al municipi i de les mesures de seguiment i rastreig que s’estan aplicant per part del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Comitè ha acordat fer una nova crida a l’autorresponsabilitat de la ciutadania, empreses, comerços, establiments de restauració, etc. realitzant noves campanyes de comunicació institucional. Al mateix temps, també s’actuarà com fins ara amb el màxim rigor per garantir les mesures de prevenció a totes les activitats.

Específicament, a la reunió del Comitè de Seguiment de la COVID-19 s’han tractat les següents qüestions:

1. Anàlisi i valoració de la situació actual

En aquests moments hi ha un lleuger repunt de casos a la ciutat, amb 13 persones detectades en els darrers 7 dies. En aquesta setmana hi ha hagut un increment de 9 casos respecte a la setmana anterior, quan es van detectar 4 casos.

La situació és similar a la viscuda a principis del maig, quan la incidència del coronavirus ja estava en retrocés. Els casos, segons informacions de vigilància epidemiològica, s’estan produint, principalment, en població infantil i en grups de joves.

Pel que fa a la situació de Sant Cugat en relació amb la situació general, i en especial amb els municipis de l’Àrea Metropolitana on el Govern ha ampliat les restriccions, la ciutat es troba en condicions sanitàries raonablement bones i es fa un seguiment de tots els casos detectats. En aquest sentit, es reclama màxima responsabilitat individual i col·lectiva, així com continuar amb la cooperació entre institucions per compartir informacions i línies d’actuació.

L’Ajuntament està en contacte permanent amb el departament de Salut per valorar les dades diàries d’evolució dels contagis en el municipi per prendre les decisions necessàries en cada moment per controlar la pandèmia de forma coordinada amb el Govern de la Generalitat.

2. L’objectiu prioritari de l’Ajuntament és incrementar el nivell de prevenció, fer una crida a l’autorresponsabilitat i evitar la necessitat d’aplicar restriccions per contenir el coronavirus que aturin l’activitat social, econòmica i cultural de la ciutat.

En aquest moment, el govern municipal es fixa com a objectiu no abaixar la guàrdia i mantenir els nivells de prevenció i seguretat contra el coronavirus a totes les activitats ciutadanes, per tal d’evitar la necessitat d’ampliar les restriccions per contenir el coronavirus. La situació sanitària aconsella actuar amb precaució i prudència, sense alarmismes, i amb molta atenció envers l’evolució diària de les dades sanitàries.

3. Activitats culturals, lúdiques, econòmiques i institucionals: es manté el criteri de no autoritzar activitats a l’aire lliure o en espais tancats on no es garanteixin les mesures de seguretat establertes per a cadascuna d’elles en els plans de contingència específics que el Govern de la Generalitat ha aprovat.

L’Ajuntament estudiarà cada cas, en funció de la situació sanitària, per autoritzar o denegar la realització d’actes públics que estiguin dins del seu àmbit competencial.

En totes les actuacions, es vetllarà per l’aplicació, amb el màxim rigor, de les mesures de prevenció i seguretat i per la seva difusió entre totes les persones participants.

Els criteris generals que l’Ajuntament té en compte són:

  1. A) Garantir la lliure circulació dels vianants i no generar situacions de risc.
  2. B) Respecte per les mesures de seguretat sanitària vigent.
  3. C) Evitar aglomeracions i concentracions de persones.
  4. D) Mantenir la distancia física de seguretat de 1.5m en espais tancats i de 2.5m2 per persona en espais oberts.
  5. E) Ús de la mascareta i higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.
  6. F) Respecte pels aforaments màxims dels establiments comercials i d’oci.

4. Foment de la conscienciació, l’autorresponsabilitat i el compliment de les normes de prevenció. Increment de les inspeccions per vetllar pel compliment de les normatives.

L’Ajuntament reforçarà les accions d’informació i inspecció, amb especial atenció a espais com terrasses d’establiments de restauració, per tal de garantir les distàncies físiques, els aforaments i les mesures de prevenció, o en espais on es realitzin activitats socials o festives que puguin comportar aglomeracions de persones o relaxació de les mesures de prevenció bàsiques (mascareta, distància física i rentat freqüent de mans). També es potenciarà la informació als clients i les clientes dels establiments sobre aquestes mesures preventives.

5. Accions preventives: desinfecció de l’espai públic i mobiliari urbà.

L’Ajuntament reforçarà les desinfeccions de diferents espais públics de la ciutat i se centraran especialment en elements de mobiliari urbà on pugui haver contacte físic com papereres, bancs, baranes, jocs infantils i contenidors de residus.

6. Màxima cooperació Ajuntament-Generalitat de Catalunya i lleialtat institucional: clau per contenir el coronavirus i protegir la ciutadania.

L’Ajuntament, tant a nivell polític com tècnic, està en permanent contacte amb els departaments d’Interior i de Salut de la Generalitat, per tal de seguir l’evolució de la situació sanitària i prendre les mesures que corresponguin segons el context de la regió Metropolitana Nord.

7.- Programa de trucades telefòniques a persones i col·lectius vulnerables

L’Ajuntament continuarà amb el programa de trucades telefòniques a persones i col·lectius vulnerables, com persones grans soles o persones amb capacitats diverses, per tal de fer seguiment de la seva situació i oferir informació sobre totes les recomanacions i mesures preventives establertes.

8. Repartiment gratuït de mascaretes als infants

Es manté el repartiment gratuït de mascaretes als nens i nenes d’entre 3 i 16 anys a l’edifici de l’Ajuntament per aquelles famílies que no van rebre les mascaretes al seu domicili.

9. Més accions de comunicació a la ciutadania, amb l’objectiu de fomentar l’autorresponsabilitat

L’Ajuntament potenciarà, a través de tots els seus canals de difusió, la comunicació a la ciutadania, posant especial èmfasi en les mesures bàsiques (mascareta, distància física i higiene de mans), així com en el compliment de totes les normes i recomanacions que permeten contenir el coronavirus.

A través de la web i xarxes municipals s’oferirà puntualment i constantment tota la informació necessària per fer un seguiment de la situació.