Ajuntament

L’Ajuntament lliura a Fiscalia documentació sobre la prestació de serveis de la grua municipal

13/05/2020
Comparteix aquesta notícia

Els Mossos d’Esquadra han acudit aquest dimarts a l’edifici consistorial per recollir documentació en paper relativa a la prestació del servei de grua municipal, sense contracte des de 2016. Una situació que la tinència d’alcaldia de Bon Govern i Transparència va posar en coneixement de Fiscalia al mes de març, en considerar que la situació reunia condicions similars a la investigació que l’organisme està realitzant de factures per serveis prestats a l’Ajuntament que no van ajustar-se als procediments requerits en contractació.

La concessió del servei de grua municipal, el 2014, va tenir una pròrroga i una continuïtat de servei que va finalitzar el 2016. Des de llavors, ha funcionat sense contracte.

En el present mandat, la tinència d’alcaldia de Bon Govern i Transparència ha estat treballant en la internalització del servei com a alternativa a la licitació i amb la voluntat de fer una prestació més eficaç a la ciutadania. Per fer aquest treball es va demanar a l’empresa informació sobre el cost del servei i aquesta va enviar documentació on es va fer constar l’expressió “Servicios varios en (B)”. Com les explicacions donades per l’empresa no han estat clarificadores d’aquesta expressió, es va lliurar a Fiscalia també la documentació relacionada amb aquest tema.

La documentació lliurada aquest dimarts als Mossos, en qualitat de policia judicial, no quedava recollida a l’informe de l’interventor municipal sobre la liquidació del pressupost 2018 i que va ser lliurada a Fiscalia al juliol de 2019.

Lourdes Llorente, tinenta d’alcaldia de Bon Govern i Transparència: “La decisió de lliurar tots aquests documents es va prendre amb la confiança pel treball rigorós de l’equip tècnic i el respecte al principi de presumpció d’innocència de tothom, però amb la responsabilitat que tenim de vetllar pel bon funcionament de l’administració pública”.