Ajuntament / Economia

L’Ajuntament incentiva les empreses que contractin persones en situació d’atur

21/02/2020
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona ha obert una línia d’ajuts econòmics, per un valor de 164.026’37 euros, adreçada a empreses o entitats de menys de 250 treballadors amb centre de treball a Sant Cugat que contractin persones aturades.

La durada mínima del contracte ha de ser de 6 mesos amb jornades no inferiors al 50% de les hores segons conveni aplicable.
Es pot augmentar la quantia dels ajuts fins a un 20% per a entitats del tercer sector o empreses que apliquin el salari mínim de referència o acreditin mesures d’igualtat i responsabilitat social o ambiental.

La convocatòria té caràcter retroactiu i accepta a contractes iniciats entre l’1 de gener de 2019 i 30 de juny de 2020.
Les sol·licituds pels contractes iniciats durant 2019 es poden presentar fins al 28 de febrer de 2020. En el cas de contractes iniciats durant aquest any, el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2020.

Per poder rebre l’ajut, les persones contractades hauran d’estar inscrites al SOC o al Servei Local d’Ocupació ‘Sant Cugat Feina’ prèviament a l’inici del contracte i pertànyer a un dels col·lectius següents:

• Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació
• Aturats de llarga durada (mínim 1 any)
• Majors de 45 anys
• Joves de 16 a 35 anys
• Persones amb discapacitats
• Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
• Dones desocupades
• Famílies monoparentals
• Persones en situació de risc d’exclusió social
Les empreses que sol·licitin els ajuts i compleixin els requisits rebran aportacions econòmiques directes d’entre 2.500 i 12.000 euros.

Es poden consultar les bases de la convocatòria i tota la informació relativa a la mateixa a www.santcugat.cat/empresa