Ajuntament

L’Ajuntament implanta un nou mètode de contractació pública, els sistemes dinàmics d’adquisició (SDA)

31/03/2023
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament implanta un nou mètode de contractació pública, els sistemes dinàmics d’adquisició (SDA)

Els SDA (Sistemes Dinàmics d’Adquisició) permeten una contractació pública més àgil, accessible, transparent i oberta a qualsevol empresa i/o professional interessada en participar durant tota la seva vigència

L’Ajuntament busca aconseguir mesures de racionalització que permetin una major eficàcia en la contractació pública, així com promoure l’accés a les petites i mitjanes empreses i als professionals individuals.

El mes de desembre del 2022 es va fer una prova pilot amb l’aprovació d’un Sistema dinàmic d’adquisició per a l’adquisició de subministraments de béns diversos per a les activitats culturals del municipi per un valor estimat del contracte de 2.484.000 € sense IVA. Aquesta iniciativa ha comportat un canvi substancial a l’hora de ser més àgils amb els proveïdors i en tres mesos ja s’han formalitzat fins a 6 contractes derivats d’aquest SDA i, properament, se’n formalitzaran més.

Davant l’èxit d’aquesta prova pilot, l’Ajuntament està preparant nous SDA amb un valor estimat del contracte d’aproximadament 7 milions d’euros durant la seva vigència:

– SDA de personal de servei de vigilància:
o Vigilants amb arma o sense
o Auxiliars de vigilància

– SDA de personal de lleure:
o Monitoratge per activitats

– SDA de personal de suport a activitats, el qual inclou les següents prestacions:
o Personal destinat a muntatge i desmuntatge d’espectacles
o Trasllat de mobiliari
o Personal amb tasques de consergeria
o Personal d’acomodació, atenció al públic i suport de sala
o Altres categories de personal

L’Ajuntament també té planificada l’aprovació de més SDA a partir del segon semestre del 2023, alguns dels quals són:

– SDA de subministrament de material per la Brigada d’Obres
– SDA de serveis diversos per la Brigada d’Obres (vidriers, reparacions i manteniment)
– SDA de serveis d’assessorament, consultoria i auditories
– SDA de serveis d’impremta, copisteria i edició
– SDA de serveis de publicitat
– SDA d’adquisició de llicències i programari informàtic
– SDA de subministrament de mobiliari
– SDA d’obres i serveis relacionats amb obres (redacció de projectes, direcció d’obres, etc)

Com funcionen els SDA:

1- Fase d’homologació dels proveïdors
2- Fase de realització i adjudicació dels contractes basats en els SDA
3- Fase d’execució de la contractació

Ho podeu veure explicat gràficament aquí SDA_Infografia_20230331

Per a més informació, els SDA es publiquen al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès un cop aprovats. Per a consultes, us podeu adreçar a l’adreça electrònica contractacio@santcugat.cat així com al telèfon d’atenció 93.565.70.05