Ajuntament

L’Ajuntament amplia les franges de protecció d’incendis forestals i duplica els treballs de manteniment i neteja

18/09/2023
Comparteix aquesta notícia

Llum verda del ple –per unanimitat de tots els grups municipals- al nou contracte del Servei de manteniment de vegetació contra incendis forestals. Ara, una vegada aprovat, l’Ajuntament procedirà a la seva licitació amb la previsió de poder-lo adjudicar a principis de l’any vinent i realitzar els treballs abans de la propera campanya d’estiu.

El nou contracte incorpora importants millores amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi a Collserola i prevenir la seva possible afectació a les urbanitzacions i zones urbanes en contacte amb la zona forestal. Les millores són:

  1. Ampliació de la superfície de les franges de protecció

La superfície de les franges passa de les 152,60 hectàrees actuals a 172,07 (increment de 19,47 hectàrees, un 12’75%). Paral·lelament, la superfície de rieres i torrents passa de les 6,57 hectàrees a les 15,08 (increment de 8,51 hectàrees, un 129,5%).

Globalment (franges i rieres) la superfície on es faran tasques de manteniment i neteja creix un 17,6%, passant de les 159,17 hectàrees a les 187,15.

  1. Ampliació de la periodicitat de les neteges

El nou servei passarà de ser bianual a anual. És a dir, es duplicaran els treballs de manteniment per tal de netejar cada any tota la superfície de les franges.

  1. Ampliació de l’esporga de vegetació a voreres i en contacte amb enllumenat públic

S’incrementen les hores d’esporga (de 10 a 30 jornades de treball) de la vegetació que es troba a voreres i/o en contacte amb l’enllumenat públic en zones properes al bosc.

(Quadre-resum de les millores)

Licitació anterior Licitació nova Increment
Manteniment de franges 152,60 ha 172,07 ha 19,47 ha (+12,75%)
Rieres i torrents 6,57 ha 15,08 ha 8,51 ha (+129,5%)
Esporga vegetació en contacte enllumenat públic 10 jornals 30 jornals 20 jornals (+200%)

D’altra banda, es manté el mateix servei de treballs forestals no programats i de caràcter urgent per tal d’actuar en cas de nevades, ventades, arbres de grans dimensions en mal estat…

Per tal de fer front a totes aquestes millores, l’Ajuntament duplica els recursos econòmics: en concret, es passa d’una inversió de 192.280€ anuals a 409.600€ anual (+113%). El nou contracte serà per a tres anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any.

Finalment, cal destacar que l’Ajuntament donarà compliment a la “Moció institucional per a la preservació i millora del parc natural de Colserola”, aprovada al mes de maig del 2022, ja que en el punt 6è dels acords es demanava “augmentar la periodicitat del manteniment de les franges de protecció dels nuclis de població amb contacte amb la massa forestal”.