Ajuntament / Participació

L’Agenda Urbana comença a caminar a Sant Cugat amb el Consell de Ciutat com a espai per ajudar a definir el pla d’acció

30/01/2023
Comparteix aquesta notícia

L’alcaldessa, Mireia Ingla, acompanyada del tinent d’alcaldia de Presidència i responsable de l’Agenda Urbana, Pere Soler, i del regidor de Participació i Barris, Oriol Sánchez, ha presidit avui una sessió ordinària del Consell de Ciutat on, de manera monogràfica, s’ha presentat el diagnòstic i el marc estratègic de l’Agenda Urbana (AU) de Sant Cugat.

 Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència: “L’Agenda Urbana és molt més que un pla estratègic de ciutat, es tracta de transformar l’organització interna de l’Ajuntament i de com ens relacionem i fem participar la ciutadania i els actors socioeconòmics en la planificació del futur; i de quins són aquells projectes que ens engresquen i ens marcaran els propers anys, lligats a la sostenibilitat i al creixement d’igualtat d’oportunitats per a tothom. Pensem avui la ciutat on volem viure demà”.

El novembre passat, el primer tinent d’alcaldia va presentar l’estratègia de l’AU a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament.

Què és l’AU?

L’AU és un marc de planificació estratègica,  integral i participat, que defineix la visió de futur dels municipis, les línies d’actuació i els projectes prioritaris i en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i l’Agenda de Pobles i Ciutats de Catalunya 2050. En el cas de Sant Cugat representa una oportunitat per integrar les diferents estratègies sectorials de la ciutat i definir un projecte a llarg termini.

Metodologia

L’AU de Sant Cugat proposa una estratègia transformadora fonamentada en un procés d’avaluació, que inclou les fases d’anàlisi i diagnòstic, i defineix un marc estratègic i un pla d’accions.

La fase d’anàlisi ha servit per avaluar fortaleses i febleses del municipi en diferents àmbits com ara el territori, el model urbà, el canvi climàtic, la gestió dels recursos, la mobilitat, la cohesió social, els models productius, l’habitatge, la transició digital i la governança. Aquest anàlisi DAFO ha permès, posteriorment, definir tres eixos estratègics: la transició ecològica, la qualitat de vida i el benestar de les persones, i la innovació i transformació municipal. La implementació d’aquests tres eixos estratègics es farà a través d’un pla d’acció, que comptarà amb el suport del Consell de Ciutat.

L’AU és un document en permanent revisió que l’Ajuntament continuarà treballant i modificant per adaptar-lo a les necessitats de cada  moment.