Ajuntament

Es posa en marxa un nou servei d’acompanyament digital per a la ciutadania que garanteix la igualtat d’oportunitats

18/11/2020
Comparteix aquesta notícia

A causa de la COVID-19 alguns organismes municipals, de la Generalitat o estatals han reduït el servei presencial i molts tràmits s’han de realitzat a través d’Internet o amb cita prèvia, que també implica la sol·licitud on line.

En el marc del reforç municipal de les polítiques socials i de la voluntat de salvar la bretxa digital que afecta santcugatencs i santcugatenques, l’Ajuntament posa en marxa un nou servei d’acompanyament digital per a tota la ciutadania i dirigit principalment al col·lectiu de persones amb dificultat de disposar de dispositiu electrònics i accés a internet per manca de recursos però també a la gent gran, a les persones migrades amb dificultats idiomàtiques, als joves, etc.

Els tràmits i gestions es fan amb l’acompanyament i l’assessorament d’una persona professional integradora social, amb un ampli coneixement d’ajuts i subvencions i de la manera de vehicular les sol·licituds en funció del perfil de la persona usuària i que està en coordinació amb el Servei de Serveis Socials de l’Ajuntament.

L’atenció presencial es farà a la Casa de Cultura, dilluns, dimecres i divendres de 9:15 a 13:45 i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la pla de la Vila, els dimarts i dijous, de 16 a 19 h.

Per accedir-hi s’haurà de demanar cita prèvia per telèfon o whatsapp (689 20 40 73) i l’atenció es farà en el mateix horari anterior.

Principals funcions del servei

• Informar, assessorar i ajudar en la gestió de tràmits, formularis i gestions varies relacionats amb ajuts per la Covid19.

• Informar, assessorar i ajudar la ciutadania en general en la gestió de tràmits relacionats amb diferents àmbits: educació, treball, gent gran, joventut, immigració, etc. i, en casos específics, acordar accions coordinades entre els diferents organismes.

• Assessorar i conformar itineraris d’orientació a les persones amb necessitats específiques.

• Coordinar i assegurar la comunicació fluida amb els diferents departament i organismes municipals i també amb altres organismes nacionals o estatals.

• Coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció, en funció dels protocols, els casos específics en que la demanda no pugui ser atesa.

El servei ha entrat en funcionament amb la tramitació dels ajuts socials a l’escolaritat, que es poden fer fins al 25 de novembre.

L’Ajuntament ha cedit els espais, amb el servei de telefonia i xarxa, a la Cooperativa d’iniciativa social Actua, que gestionarà el servei. Tan l’espai físic, com el material i el personal adscrit en aquest servei compleix amb tots els protocols de seguretat per la Covid19 (ús d’EPI, ventilació, desinfecció, distància, etc.). Tanmateix els professionals del servei compleixen els requisits de LOPD en matèria de protecció de dades personals.