Ajuntament / Salut

Els cribratges a Sant Cugat s’amplien aquest mateix dimarts a les persones nascudes entre el 1997 i el 2006

13/07/2021
Comparteix aquesta notícia

Els cribratges a Sant Cugat s’amplien aquest mateix dimarts a les persones nascudes entre el 1997 i el 2006

La conselleria de Salut ha acceptat la petició de l’alcaldessa davant la baixa afluència de persones aquest matí de dimarts

En el cas dels menors d’edat es recorda que han d’anar acompanyats per una persona adulta en la realització de la prova

La població diana es triplica i passa de les 3.000 persones joves inicials a unes 9.000

Després d’unes primeres hores amb una baixa afluència al punt de cribratge de Sant Cugat, al pavelló de la Rambla del Celler, el departament de Salut ha accedit a la petició de l’alcaldessa Mireia Ingla d’ampliar el cribratge a una franja d’edat més àmplia que la inicialment establerta (persones nascudes el 2001, 2002 i 2003). Tot plegat per aconseguir fer més proves i tallar més cadenes de transmissió, que és l’objectiu principal d’aquesta acció.
D’acord amb les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública, s’acorda que es podran fer la PCR les persones de Sant Cugat nascudes entre els anys 1997 i 2006, ambdós inclosos a partir d’aquest mateix dimarts. En el cas dels menors d’edat, caldrà que es presentin al punt de cribratge acompanyats d’una persona adulta. Els criteris seran els mateixos que fins ara: persones asimptomàtiques, que no hagin estan vacunades parcial o totalment i que no tinguin un TAR o PCR positiva durant els últims 10 dies.
Amb l’ampliació de la franja d’edat s’espera aconseguir l’objectiu de detectar el màxim de positius possibles, aprofitant els recursos (humans i física preparats per a aquest fi. L’ampliació del cribratge augmenta la població diana inicial de 3.000 persones joves a unes 9.000.

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat: “per aprofitar els recursos del departament de Salut al màxim i davant la baixa participació d’aquesta franja d’edat he proposat ampliar la població diana per ser el màxim d’efectius en la detecció dels positius. És molt important, a banda de fer la detecció, que es compleixin els períodes d’aïllament per trencar les cadenes de transmissió”.

El cribratge a Sant Cugat (recordatori)
El cribratge a Sant Cugat compta amb la col·laboració de l’Hospital General de Catalunya, MútuaTerrassa, el Banc de Sang i Teixits, el Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública i l’Ajuntament. El consistori ha cedit el PAV3 i l’ha adequat tècnicament (logística, brigada d’obres i tecnologia) per acollir el cribratge. Policia Local, Protecció Civil i agents de civisme ajudaran a gestionar la cua d’entrada i sortida per evitar aglomeracions.

Els resultats del cribratge es publicaran a La Meva Salut i s’enviaran per SMS les persones participants. Mentre no es conegui el resultat de la prova, les persones hauran de fer aïllament preventiu. Des del Centre d’Atenció Primària es posaran en contacte amb les persones que tinguin un resultat positiu. Cal recordar que un resultat negatiu de qualsevol test per a la detecció de la COVID-19 no eximeix de continuar respectant totes les mesures de protecció i prevenció envers la malaltia, especialment portar mascareta, rentar-se bé les mans, mantenir la distància de seguretat i ventilar sovint els espais tancats.

Els casos positius podran declarar el seus contactes estrets amb l’eina digital contactecovid.cat, que permet la identificació i seguiment de contactes estrets. Els contactes estrets asimptomàtics d’un cas positiu hauran de fer el preceptiu aïllament 10 dies i rebran un SMS amb un enllaç a web contactecovid.cat on podran tramitar la baixa laboral si s’escau. D’aquesta manera, els serveis de vigilància epidemiològica redirigiran el traçat de control de brots als entorns més vulnerables i/o a col·lectius i zones específiques segons la situació epidemiològica.