Ajuntament / Habitatge

Els Serveis jurídics no detecten irregularitats en l’adjudicació d’un pis de Promusa

10/04/2019
Comparteix aquesta notícia

Comunicat sobre l’escrit presentat per alguns dels treballadors de Promusa en referència a presumptes irregularitats en la gestió del seu gerent en l’adjudicació d’un pis el 2004

L’anàlisi encarregat per l’alcaldessa als serveis jurídics de l’Ajuntament conclou que no existeix incompliment de cap requisit en l’admissió i posterior adjudicació

Després que diversos grups municipals (entre els quals no es troba el de l’equip de govern) van rebre el passat 26 de març de 2019 un escrit signat per “alguns treballadors de Promusa” (una carta no signada en què no se sap quins són aquests treballadors), on es denuncia que “l’adjudicació a un dels fills del Sr. Lluís Hosta de l’habitatge de lloguer per a joves situat a la promoció de la Penya Regalèssia va ser fraudulenta”, els serveis jurídics de l’Ajuntament van obrir un expedient informatiu per escatir els fets.

La nota jurídica emesa un cop finalitzat el procés, ha extret les següents conclusions:

  • Les bases aprovades pel Consell d’Administració de Promusa el 20 de febrer de 2003, no contemplaven com a requisit d’accés a les promocions de lloguer per a joves, que les persones adjudicatàries fossin perceptores de rendes de treball.
  • Pel que fa a l’alta a la Seguretat Social del contracte dos mesos després de l’inici del mateix, el Reglament general d’altes i baixes de treballadors estableix que la comunicació s’ha de verificar amb caràcter previ a l’inici efectiu de la prestació. En tot cas, la competència per determinar l’eventual infracció corresponia a la Inspecció de Treball.
  • En base a l’anàlisi jurídica i en tot l’exposat anteriorment, la nota jurídica conclou que no existeix incompliment de cap requisit en l’admissió i posterior adjudicació d’un habitatge en règim de lloguer entre els anys 2005 i 2010 de la promoció de PROMUSA de Josefina Mascareñas 15-17 (avui Jardins de la Penya Regalèssia).
  • La nota destaca, a més, que els fets es remunten als anys 2004 -2005, una circumstància determinant en ordre de a la prescripció de l’exigència d’eventuals responsabilitats personals de la persona denunciada.