Ajuntament / Cultura

Comencen les obres de restauració de la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat

21/10/2021
Comparteix aquesta notícia

La tinenta d’alcaldia de Cultura, Esther Madrona, i el cap del servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, José Luís Sanz, han visitat aquest migdia les obres de restauració de la muralla de llevant del Monestir que s’han iniciat recentment.

Els treballs serviran per consolidar i restaurar la muralla, rehabilitar les tres torres i habilitar-ne una d’elles (la torre hexagonal) com a mirador amb accés a través de visites guiades. També es preveu dur a terme sondeigs arqueològics per plantejar futures actuacions, l’adequació de l’entorn immediat i la retirada de la vegetació que compromet la conservació de la muralla per estar-hi en contacte (a través d’arrels, brancatge…). Les obres, a càrrec de la Diputació de Barcelona, tenen un pressupost de 450.000€ i finalitzaran al desembre del 2022.

Esther Madrona, tinenta d’alcaldia de Cultura: “comencem un període d’obres a l’entorn del Monestir perquè tot el conjunt monumental brilli i tingui la conservació necessària que li és pròpia a un Bé Cultural d’Interès Nacional. És important que la ciutadania de Sant Cugat es faci seu aquest espai i, sobretot, el pugui gaudir al mateix temps que respectar”.

Més intervencions per posar en valor el Monestir

En els propers mesos també es posen en marxa altres actuacions de restauració al conjunt monumental del Monestir. Aquestes obres s’emmarquen en els treballs iniciats el 2017 gràcies a la col·laboració entre diverses administracions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Cugat. Aquest cop, a més a més, s’afegeix l’aportació de fons europeus FEDER mitjançant l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La inversió global arriba fins als 1’3 M€.

• Restauració puntual de la façana del claustre (Museu del Monestir, Pl. de l’Om)

 Realitza: Ajuntament de Sant Cugat, amb el suport de la Diputació de Barcelona
 Pressupost: 10.233,90 €
 Inici d’obra: octubre 2021
 Durada: 1 mes
 Objectiu: restauració puntual de carreus i elements arquitectònics a la façana del claustre del monestir, corresponent a l’accés al Museu de Sant Cugat.

• Restauració de les cobertes gòtiques de la nau nord de l’església

 Realitza: Ajuntament de Sant Cugat, amb el suport de la Diputació de Barcelona
 Pressupost: 124.260,56 €
 Inici d’obra: finals octubre – principis de novembre de 2021
 Durada: 6 mesos
 Objectiu: treballs necessaris per resoldre els problemes de desguàs de les cobertes de la nau nord, substituint la canonada de desguàs suspesa provisionalment a la façana nord sobre el claustre per un canal obert a la teulada. També es remodelaran els pendents i aïllaments de les cobertes, es farà accessible l’espai sotacoberta i els extradossos de les voltes i es remodelaran els trams de terrat per recuperar l’alçat dels òculs de la nau central.

• Restauració de la part aèria del cimbori de l’església

 Realitza: Ajuntament de Sant Cugat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya
 Pressupost: 201.621,53 €
 Inici d’obra: finals octubre – principis de novembre de 2021
 Durada: 6 mesos
 Objectiu: restauració dels paraments exteriors del cimbori i de la coberta de teules del campanaret, substitució del penell malmès, recuperació de les cobertes originals, instal·lació de sistema anti-aus, il·luminació i elements per facilitar el manteniment

• Restauració dels paraments de les façanes est i oest de l’església

 Realitza: Ajuntament de Sant Cugat i Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el suport del fons FEDER
 Pressupost: 116.549,31 €
 Inici d’obra: 2022
 Durada: 4 mesos
 Objectiu: treballs de restauració adreçats a la conservació dels paraments i aturant els processos de degradació. Es centren en quatre eixos: millora del sistema d’expulsió d’aigües i del coronaments de façanes, consolidació dels elements en mal estat, neteja de les parts de façana més afectades per la brutícia i millora la presentació de la façana per facilitar la correcta lectura del monument

• Rehabilitació de les cobertes de llevant de l’església

 Realitza: Ajuntament de Sant Cugat i Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el suport del fons FEDER
 Pressupost: 440.662,65 €
 Inici d’obra: 2022
 Durada: 12 mesos
 Objectiu: treballs de millora consistents en la resolució de l’evacuació d’aigües pluvials retirant el col·lector provisional i reconduint les diferents canals, la implantació d’un nou sistema per la estructura de les cobertes independent de les voltes, la millora de les condicions de circulació per facilitar el manteniment i la visita, i l’accessibilitat a elements rellevants com la part superior de les voltes, entre les quals la coberta romànica d’opus signinum, el passadís defensiu encabit en el mur i la base del cimbori

El Monestir de Sant Cugat, de propietat municipal, compta amb una comissió gestora que impulsa i fa el seguiment de les actuacions. Presidida per la tinent d’alcaldia de Cultura, hi participen la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com la Parròquia de Sant Pere d’Octavià, el comissionat del monestir, representants d’altres sectors implicats i especialistes, i tècnics municipals.

Tancament de part del recinte exterior del Monestir

Aquest conjunt d’actuacions es concentren majoritàriament a la zona est del recinte del Monestir, entre el front format per la capçalera de l’Església – Claustre i les muralles de llevant.

L’execució d’aquests treballs implicarà el tancament d’aquest sector per tal de garantir la correcta gestió de les obres i la seguretat dels ciutadans. Aquest tancament s’anirà implementant a mesura que s’iniciïn cada una de les obres i es faci la seva implantació. S’indicaran les afectacions concretes i la seva durada, així com solucions alternatives de pas.