Els comptes municipals per al 2018 contemplen una congelació de la càrrega fiscal i un impuls inversor gràcies a la fortalesa financera de l’Ajuntament

Damia_Calvet_presentacio_pressupost_2018El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, Damià Calvet, ha presentat aquesta tarda el pressupost municipal –que creix un 2% fins arribar als 134’7 M€- i les ordenances fiscals per al 2018. “Aquests comptes”, ha remarcat Calvet, “són ambiciosos i s’han fet amb l’objectiu d’enfortir el benestar de la ciutadania”. Està previst que es portin a aprovació al ple municipal d’aquest mes d’octubre.

Calvet ha destacat en primer lloc que per a l’any vinent l’Ajuntament congelarà tots els impostos, taxes i preus públics i consolidarà així la rebaixa feta en els darrers exercicis. El principal impost de gestió municipal, l’IBI, seguirà tenint el mateix tipus impositiu i la resta d’impostos tampoc notaran cap increment. D’aquesta manera, es busca no traslladar la pressió fiscal a les famílies i afavorir la dinamització econòmica.

Paral·lelament cal destacar que l’Ajuntament segueix mantenint els seus bons indicadors econòmics gràcies a una bona gestió de les finances municipals i del control equilibrat de la despesa pública. El nivell d’endeutament municipal es va situa en el 59’64% al 2016 un percentatge clarament inferior al 75% que marca la llei. D’altra banda, l’Ajuntament paga les factures als seus proveïdors en un termini mitjà de 41 dies (2n trimestre 2017), un termini inferior al màxim de 60 dies que estableix la Llei de morositat. Finalment, cal remarcar que l’Ajuntament va liquidar el pressupost municipal 2016 amb un romanent positiu de tresoreria de 2’2 M€.

Inversions per afrontar els reptes de ciutat

Aquest equilibri financer permet a l’Ajuntament reforçar el pressupost inversor per a l’any vinent fins arribar als 15’7 M€. Aquests diners es destinaran principalment en equipaments educatius (el 2018 s’invertiran 3’5 M€ a l’escola La Mirada, tot i que el total d’inversió plurianual serà d’uns 6 M€) i en la construcció d’habitatge públic (el 2018 s’invertiran 2 M€ en la promoció de Jeroni Pujades, tot i que el total d’inversió plurianual serà d’uns 5 M€). Les principals actuacions previstes es poden classificar en els següents àmbits:

  • 5’85 M€ en impulsar nous espais educatius i culturals: destaca la construcció de l’escola La Mirada així com la remodelació del Teatre La Unió o de la masia de can Quitèria.
  • 3’05 M€ en millora de la qualitat urbana: adequació de carrers, jardineria, xarxa de mobilitat de la ciutat, millores al barri del Monestir i connexió de can Barata a la xarxa d’aigua.
  • 2 M€ en habitatge social: destinat principalment a la promoció d’habitatges de lloguer per a joves que Promusa construirà al carrer Jeroni de Pujades.
  • 1’4 M€ en noves instal·lacions esportives: destinats principalment a l’adequació d’un pavelló a l’IES Leonardo da Vinci, la construcció de nous vestidors al ZEM Jaume Tubau i construcció d’una piscina coberta al complex esportiu den Mira-sol.

Un pressupost per a enfortir el benestar de les persones

Els comptes municipals del 2018 mantenen un marcat caràcter social i consoliden els ajuts destinats a pagar l’IBI per a les llars amb dificultats econòmiques, comerços culturals i els clubs esportius. Cal tenir en compte que el conjunt de bonificacions i ajuts que l’Ajuntament atorga per pagar l’IBI arriba als 2’4 milions d’euros. A més, com a novetat d’enguany cal destacar que els pares de família nombrosa divorciats amb custòdia compartida podran gaudir tots dos de la bonificació d’IBI corresponent (abans només un dels dos pares tenia dret a aquesta bonificació).

Així mateix, també es consolida el sistema de tarifació social introduït en el Patronat Municipal d’Educació. D’aquesta manera es continuaran oferint bonificacions de fins el 70% a les escoles bressol municipals, el 50% a l’Escola d’Art i Disseny i del 32% a l’Escola de Música i el conservatori. L’objectiu d’aquesta iniciatives és garantir la igualtat i l’accés als serveis educatius de totes les famílies de Sant Cugat. A més, també es consolida el sistema de tarifació social a l’oferta escolar esportiva municipal (OMET), amb un 50% de descompte per a les rendes més baixes.

Noves bonificacions per impulsar l’habitatge públic, l’activitat econòmica, el medi ambient i una mobilitat més sostenible

Una de les principals novetats per al 2018 són les noves bonificacions introduïdes a les ordenances fiscals amb la voluntat de facilitar l’accés a l’habitatge –especialment a través del lloguer- i la construcció de pisos de protecció social. En aquest sentit, els propietaris que lloguin un pis a través de la borsa d’habitatge social de Promusa obtindran cada any un ajut del 50% per pagar l’IBI (fins ara aquest ajut era només per al primer any). A més, l’Ajuntament preveu bonificar un 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a les empreses que construeixin HPO en règim de lloguer.

D’altra banda, l’Ajuntament incorpora noves bonificacions per afavorir les polítiques medioambientals i per potenciar una mobilitat més sostenible. S’augmentarà la bonificació de l’IBI per als edificis plurifamiliars on s’instal·lin plaques fotovoltaiques i, també, es potenciarà la bonificació per als vehicles poc contaminants. A més a més, es crearà una zona verda per facilitar l’aparcament als veïns en determinats barris de la ciutat, com per exemple l’Eixample Sud. L’Ajuntament presentarà en els propers mesos el projecte per implantar aquest nou tipus d’aparcament.

Finalment cal destacar que amb la voluntat d’afavorir l’activitat econòmica i la contractació, l’Ajuntament mantindrà els ajuts a les empreses per a la contractació de treballadors que estiguin a l’atur. A més a més, s’ha millorat l’ordenança que preveu una bonificació d’entre el 10 i el 50% de la taxa d’obertura d’un nou centre de treball per aquelles persones que creïn nous llocs de treball que complementa les subvencions a la contractació.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.