S’inicien diverses actuacions de consolidació del Monestir

1024px-Monestir_de_Sant_Cugat_P1400819La projecció i preservació del Monestir, el principal monument de Sant Cugat, és un dels eixos estratègics d’aquest mandat

Les actuacions de consolidació que s’inicien aquest estiu tindran continuïtat els propers anys. L’Ajuntament de Sant Cugat, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona faran importants aportacions econòmiques els propers cinc anys, que permetran dur a terme un seguit de millores a tot el conjunt monumental

Avui s’inicien un conjunt d’actuacions de consolidació del Monestir de Sant Cugat: es posaran reforços metàl·lics en les parets que hi ha a la part superior de la façana principal i es restauraran canals d’aigua i baixants de la coberta de l’església i també del claustre. Paral·lelament, a la Casa Abacial, es faran obres de consolidació de la  torre, es renovaran els canals i baixants de la coberta d’aquest edifici i se’n restauraran les rajoles que hi ha sota dels balcons.

Durant les obres de restauració de les campanes s’ha trobat que la biga de subjecció de la campana de les hores estava malmesa, així com el rejuntat dels totxos de la volta interior del campanar. La substitució d’aquests elements endarrerirà la reparació prevista per aquest mes d’agost, però és important destacar que les intervencions que s’estan fent al Monestir estan traient a la llum aspectes que es poden anar reparant de forma preventiva abans que sorgeixin problemes estructurals greus.

Aquestes obres són finançades per l’Ajuntament de Sant Cugat, amb aportació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Patrimoni, i tenen un cost previst de 145.000 euros.

En una segona fase, que començarà el mes d’octubre, se segellaran les fissures que hi ha des de fa molts anys al timpà i a la llinda de damunt la porta d’entrada principal a l’església, es protegirà amb zinc la petita “teulada” situada damunt la portalada –per tal que quedi impermeabilitzada- , es restaurarà el timpà i es repararà la gran porta de fusta d’accés a l’església.

Les  obres d’aquesta segona fase, també finançades per l’Ajuntament, amb aportació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Patrimoni, tenen un cost d’uns 60.000 euros.

Més actuacions previstes

L’any 2018 es restaurarà la muralla, continuant l’actuació que ja s’ha fet enguany al  tram est de la muralla, que és el més antic, del segle XIV. Les obres de restauració de la muralla són finançades per la Diputació de Barcelona.

Tant l’Ajuntament de Sant Cugat com la Generalitat de Catalunya  i la Diputació de Barcelona tenen el compromís de continuar preservant el Monestir de Sant Cugat, amb sengles aportacions econòmiques importants els propers cinc anys, que permetran dur a terme un seguit de millores a l’església, les muralles, el claustre i la Casa Abacial.

D’altra banda, a finals del 2018 es tindrà informació dels sensors que s’han instal·lat en diferents punts del Monestir per monitoritzar-lo i detectar així possibles moviments que puguin provocar esquerdes. Aquests sensors, instal·lats a principis del 2017, permeten detectar el moviment real de l’edifici i planificar correctament les intervencions en l’estructura de manera que es consolidi l’edificació i es resolguin les esquerdes de forma correcta.

La projecció del Monestir, eix estratègic de mandat 

Aquestes actuacions s’inclouen en el projecte general de restauració i valorització del conjunt monumental del Monestir de Sant Cugat, Bé Cultural d’Interès Nacional i principal element patrimonial de la ciutat, d’estil romànic i gòtic, amb alguns elements arquitectònics d’èpoques més recents.

De les actuacions en fa un seguiment continuat la Comissió Gestora del Monestir de Sant Cugat del Vallès, l’òrgan de coordinació de la gestió i projecció del conjunt monumental del Monestir, que està format per la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament, juntament amb la parròquia, el Grup d’Estudis Locals i el grup de recerca CORE Patrimoni de la UAB.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.