Sant Cugat impulsarà, amb la resta de municipis, subvencions a l’IBI als propietaris que ajustin els preus del lloguer a l’índex de referència de preus a Catalunya

rdp index referencia2En el marc d’un treball coordinat entre els 27 municipis afectats per l’índex de consulta pública, s’establiran bonificacions de manera conjunta

Actualment, Sant Cugat ja bonifica el 50% de l’IBI als propietaris que posen els seus immobles a la borsa de lloguer social

 

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, han presentat aquest matí a Sant Cugat l’índex de referència de preus de lloguer.

La voluntat és aportar transparència al mercat de lloguer i donar eines per a modular els increments que s’han produït els darrers mesos en algunes ciutats de Catalunya, especialment a Barcelona i les ciutats metropolitanes.

És el cas de Sant Cugat, amb un mercat tensionat i amb un preu del lloguer un 67% més car que la mitjana catalana durant el 2016 segons dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat

L’índex esdevé, doncs, una important eina per als municipis que com Sant Cugat experimenten increments més notables en el preu del lloguer. Així, en el marc d’un treball conjunt entre els 27 municipis afectats, en el termini de dos mesos, es vol tenir un acord marc d’aplicació conjunta a totes les ciutats. Un acord que passa per estimular l’ajust dels preus del lloguer a l’índex de referència amb bonificacions a l’Ibi dels seus propietaris o propietàries.

L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha explicat que “ha d’esdevenir una valuosa eina pels municipis ja que aporta informació, transparència i ens dóna més capacitat d’intervenció en el mercat”.

La consellera, Meritxell Borràs, ha explicat que l’índex de referència ha de servir per “modular els creixements” mitjançant impuls d’incentius com ara desgravacions a l’IRPF en el tram de la Generalitat, subvencions a l’IBI per part dels municipis o l’accés  a l’aval-lloguer així com ajudes a la rehabilitació.

Ajuts de fins un 50% de l’IBI per pisos de la borsa de lloguer social

La consellera ha aplaudit les polítiques d’habitatge de Sant Cugat. L’Ajuntament, a través de l’Oficina Local de l’Habitatge, gestiona una borsa de mediació per al lloguer social de 106 pisos i fa d’intermediària entre els propietaris que els volen llogar i persones que busquen habitatge de lloguer a preus per sota dels de mercat. De fet, aquests propietaris/es ja gaudeixen d’una bonificació del 50% del rebut de l’IBI d’aquest habitatge durant el primer any. La voluntat és ara ampliar aquesta bonificació durant tots els anys que duri el contracte.

Aquesta, i d’altres, ha de ser una de les mesures a impulsar conjuntament amb la resta de 27 municipis adherits a l’Índex.

Un 5% del parc d’habitatges de Sant Cugat és de promoció pública

El parc públic d’habitatges a Sant Cugat és avui del 5%.

En el cas del lloguer, la ciutat disposa de 462 habitatges de lloguer (189 habitatges de lloguer general, amb contractes de cinc anys, prorrogables fins a un màxim de quinze, 235 habitatges de lloguer per a joves, amb contractes de cinc anys improrrogables, i 38 habitatges de lloguer per a gent gran, amb contractes mentre mantinguin l’autonomia personal).

Ajuts i Foment del lloguer a Sant Cugat

L’Ajuntament, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ha gestionat un total de 600 sol·licituds d’ajut al pagament de l’habitatge de lloguer de gener a juny d’aquest any 2017. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha atorgat 442 ajuts per un valor total de 980.000 euros.

El consistori ha destinat aquest 2016 també un total de 145.000 euros en concepte d’ajuts al pagament del lloguer en casos d’impagament o situacions de vulnerabilitat.

L’índex de referència de preus de lloguer és un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta. Aquesta eina es nodreix de les dades reals de pràcticament 200.000 contractes de lloguer dipositats al Registre de fiances de l’INCASÒL, i està connectada amb la base de dades del Cadastre.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.