Sant Cugat acollirà per segon any el Curs Internacional de directors d’Orquestra Antoni Ros Marbà del 3 al 15 de juliol

presentació curs ros marbà2La realització del curs és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat, l’ESMUC, el Conservatori del Liceu, la Fundació Pau Casals i l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Sant Cugat acollirà, del 3 al 15 de juliol, una nova edició del Curs Internacional de Direcció d’Orquestra Antoni Ros Marbà. Serà possible gràcies a la col·laboració institucional entre l’Ajuntament de Sant Cugat, l’ESMUC, el Conservatori del Liceu, la Fundació Pau Casals, i l’Orquestra Simfònica Sant Cugat, que han signat un conveni de col·laboració al Palau de la Música Catalana.

Per segon any consecutiu, el curs es durà a terme del 3 al 15 de juliol a l’Escola i al Conservatori Municipals de Música Victoria dels Àngels de Sant Cugat. L’any passat els espais van tenir una molt bona acollida entre els estudiants del curs, que s’organitza a la ciutat en el marc del pla Director de la Música Clàssica que té l’objectiu de situar Sant Cugat com una ciutat referent i d’excel·lència musical.

Durant la primera setmana els alumnes desenvolupen una intensa activitat d’anàlisis de les obres del repertori proposat pel mestre Ros Marbà, tot realitzant l’anàlisi armònic i estilístic, com també de pràctica gestual. Les classes amb el mestre Antoni Ros Marbà compten també amb la col·laboració de l’assistent del curs, el professor Santiago Serrate, que s’encarrega de les tasques de suport del treball proposat als alumnes pel mestre Ros Marbà. Durant la segona setmana tindran lloc les pràctiques amb orquestra, on es treballaran els aspectes tècnics i gestuals, tenint com a orquestra pilot una orquestra professional.

Els alumnes, tenen la possibilitat de assistir a classes addicionals a càrrec dels professors de l’ESMUC i Conservatori del Liceu, per tal de poder fer anàlisi des de diferents perspectives. Per part de la Fundació Pau Casals, el curs compta amb la col·laboració d’un becari, solista de violoncel.

Contingut del conveni

L’Ajuntament de Sant Cugat assumeix els compromisos següents:

 1. Donar suport a l’activitat, amb l’objectiu que aquest curs esdevingui un element vinculat a l’oferta cultural i formativa del municipi i s’incorpori al conjunt de la programació cultural de projecció nacional i internacional del municipi
 2. Cedir l’ús dels espais de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat per a impartir les classes; la cessió inclou la utilització de les instal·lacions i de la infraestructura material dels espais: Aula col·lectiva amb piano (aula magna/aula polivalent), aula de cor (Aula de Cos/Orf Coral) i aules d’estudi individual amb piano.
 3. Atorgar una beca de quantia igual a l’import de la quota d’inscripció per a un/a alumne/a del Conservatori de Sant Cugat.

La Fundació Pau Casals assumeix els compromisos següents:

 1. Donar suport en l’organització de la publicitat, difusió i promoció del curs.
 2. Elaborar el pressupost general del curs que haurà d’estar equilibrat, tot desglossant amb detall la previsió d’ingressos i de despeses. En relació a les despeses es consignarà el nombre de persones o empreses a contractar, modalitat contractual, categoria, hores contractades, remuneració i altres despeses associades, en el seu cas. Es consignaran igualment les despeses de material, de desplaçaments i qualsevol altra que es pugui generar.
 3. Contractar el suport a la gestió administrativa i econòmica, i la seva supervisió general.
 4. La Fundació aportarà la intervenció de la violoncel·lista solista Mariona Camats a les sessions que es determinin, amb orquestra. Aquesta intervenció serà a càrrec de la Fundació Pau Casals, sense cap cost per a l’organització del curs ni més compromisos que els establerts entre la Fundació i el professional, a efectes de dita participació en el curs.

El Liceu assumeix els compromisos següents:

 1. Donar suport logístic i de difusió al curs a través de les seves xarxes i canals propis de comunicació.
 2. El Liceu aportarà la sessió del professor Víctor Estapé, amb la possibilitat de la intervenció d’un altre professor, en cas que es consideri oportú. Aquestes intervencions seran a càrrec del Liceu, sense cap cost per a l’organització del curs ni més compromisos que els establerts entre el Liceu i els professionals, a efectes de dita participació en el curs.

L’ESMUC assumeix els compromisos següents:

 1. Donar suport logístic i a crear una “borsa de col·laboració” pels alumnes instrumentistes que estiguin interessats en participar com a músics en les sessions d’orquestra del curs.
 2. Expedir el certificat de reconeixement d’hores lectives i acreditació acadèmica del Curs.

La Fundació Música Simfònica i de Cambra (OSSC) assumeix els compromisos següents:

 1. La contractació dels músics de l’orquestra necessaris per configurar la plantilla bàsica durant les pràctiques orquestrals. Aquestes intervencions seran a càrrec de a Fundació sense més compromisos que els establerts entre la Fundació i els músics a efectes de dita participació en el curs.
 2. Aportar els instruments de percussió necessaris per al correcte desenvolupament de les sessions amb orquestra.
 3. Col·laborar amb la logística i regidoria d’orquestra.
 4. Disposar en el cas que sigui necessari el fons propi de partitures.

El curs té un cost de 850 € (375€ si s’hi va d’oient) i una capacitat màxima de 20 alumnes. De moment ja hi ha 6 inscrits. El període d’inscripcions s’estén fins al 25 de juny.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.