#SantCugat i @Habitat_3 posen en marxa un programa de mobilització d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social

acord_habitat3A banda d’aconseguir pisos buits de particulars per destinar-los a lloguer social, el programa inclou un pla d’inserció laboral per a les persones amb dificultats per trobar feina

El programa per aconseguir 16 pisos, està dirigit a propietaris a qui se’ls hi oferirà la possibilitat de rehabilitar el pis, garantia de pagament i de retorn en bon estat

L’acord amb Habitat 3 és possible gràcies a la subvenció de l’Ajuntament, que aporta la majoria del capital, mentre que la fundació s’encarregarà d’aplicar i gestionar el programa

 

L’Ajuntament amplia la seva oferta de pisos destinats a lloguer per a persones amb risc d’exclusió residencial i ho fa a través d’un acord amb la Fundació Hàbitat3. L’objectiu del nou programa és atendre les necessitats de les persones i famílies més vulnerables del municipi i que es troben en risc d’exclusió residencial amb la voluntat de mobilitzar habitatges buits destinats a les polítiques socials. A més, en alguns casos, si és necessari, es faran actuacions de rehabilitació que facin possible la utilització d’uns pisos, que en cas contrari, podrien quedar en desús.

L’Ajuntament de Sant Cugat, per a la realització del programa de mobilització d’habitatges buits adreçat a persones en risc d’exclusió residencial, destinarà un total de 551.400,00 € per un període de 4 anys.

Un lloguer amb garanties

El programa va adreçat als propietaris i propietàries de pisos buits que veuen una opció de lloguer segur amb garantia de cobrament de la renda pactada durant la vigència del contracte.

L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha destacat que l’acord va més enllà, i “beneficia els propietaris de pisos buits ja que poden rehabilitar el seu pis, en cas que sigui necessari, i a més sense haver d’avançar els diners perquè ho farem nosaltres i a més tenen la garantia d’un lloguer segur durant un llarg període de temps”. El pla preveu que sigui la Fundació Hàbitat3 qui es faci càrrec de l’avançament del  cost de la rehabilitació. El 80%, es compensarà a través de les quotes de lloguer i el 20% restant del cost serà a fons perdut. La execució de les obres s’encarregarà a entitats del tercer sector social, prioritàriament de Sant Cugat.

Llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge

Un cop finalitzat el procés de contractació i adequació dels habitatges, els Serveis Socials de l’Ajuntament proposaran les persones beneficiàries del programa i fixarà l’aportació a la renda del lloguer d’acord amb la seva situació econòmica. En els casos que es determini, la Fundació Hàbitat3 desenvoluparà un pla de treball sociolaboral amb les famílies. Un educador social serà qui desenvoluparà aquestes tasques en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat.

Un dels trets diferencials del programa que es posarà en marxa amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Fundació Hàbitat3 és el compromís de fer el seguiment de les famílies, però a més també es contempla un pla d’inserció laboral per a les persones amb dificultats per trobar feina.

L’habitatge social, una prioritat a Sant Cugat

L’acord amb Hàbitat 3 amplia l’oferta ja existent en aquest àmbit. Fins ara l’Ajuntament oferia una borsa de mediació per al lloguer social a través de l’Oficina Local d’Habitatge, que compta actualment amb 114 contractes de lloguer vigents.

Promusa, en els últims anys ha construït més de 500 pisos de protecció oficial de lloguer general, lloguer per a joves i lloguer per a gent gran amb finalitats socials. Malgrat tot l’esforç realitzat, cal poder donar resposta a famílies afectades per la crisi i que no poden fer front als costos dels habitatges del mercat privat.

Pla Estratègic de l’Habitatge

El nou programa de mobilització de pisos buits amb finalitats socials forma part del Pla Estratègic de l’Habitatge i és un dels grans àmbits d’actuació de l’equip de govern per aquest mandat. L’alcaldessa ha remarcat que “el govern de la ciutat s’ha marcat com a prioritari la política d’habitatge activa com una de les grans apostes de la ciutat, com demostra totes les actuacions que duem a terme des de fa anys.”

A banda de la mobilització d’habitatges buits, es contemplen altres mesures com el pagament d’ajuts al lloguer, fons d’habitatges d’emergència habitacional, mecanismes de prevenció de la pèrdua de l’habitatge com ara el SIDH o accions de prevenció i actuació davant situacions de pobresa energètica.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.