Tres promocions de Promusa participaran en un projecte europeu per optimitzar consums i aconseguir entre un 5 i un 15% d’estalvi energètic

promusa_logoEl projecte pilot es basa en el concepte de “Resposta de la Demanda”: l’usuari coneixerà els seus consums en temps real i podrà gestionar-los en franges horàries en què l’energia és més barata

A més a més, el projecte també inclou millores en els aparells de gestió energètica (comptadors de llum, plaques solars, termòstats…) per optimitzar els consums

L’Ajuntament, a través de Promusa, participarà al projecte europeu SIM4BLOCKS per afavorir l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica. Concretament, aquest projecte es posarà en marxa en tres promocions d’habitatge públic construïdes per Promusa al barri de Volpelleres: Volpelleres Centre (HPO venda i oficines), Benet Cortada 12-14 (HPO lloguer general) i av. de la Clota 8 (HPO lloguer per a joves).

L’objectiu d’aquest projecte pilot és que els inquilins d’aquests edificis puguin optimitzar el seus consums i aconseguir entre un 5 i un 15 % d’estalvi energètic. Per aconseguir-ho, el projecte pilot es basa en el concepte de “Resposta de la Demanda” per tal que l’usuari conegui els seus consums en temps real i pugui gestionar-los en franges horàries en què l’energia és més barata.

El conjunt d’actuacions previstes gràcies a aquest projecte són:

  • Servei d’informació basada en les dades dels comptadors elèctrics individuals

Els usuaris disposaran d’una aplicació tecnològica perquè puguin estar informats dels seus consums a temps real i conèixer quin és el moment més barat per consumir electricitat. També podran comparar el seu consum en quilovats i la seva despesa en euros respecte a la mitjana dels pisos veïns.

Aquestes aplicacions es donaran als inquilins dels edificis Volpelleres Centre i Benet Cortada 12-14.

  • Agrupació de comptadors elèctrics per reduir la potència contractada i promoure el consum elèctric en períodes de preu baix

Aquesta millora es farà a l’edifici de l’av. de la Clota (lloguer per a joves). S’agruparan els comptadors en un únic comptador central connectat a la xarxa, amb un únic contracte de subministrament amb la companyia d’electricitat i s’instal·laran sub-comptadors en cada habitatge per al control del consum individual. Amb aquest servei es pretén reduir la factura d’electricitat fruit de la baixada de la potencia contractada global. També s’informarà a l’usuari perquè ajusti els seus hàbits de consum a les hores en que el preu de l’electricitat és més baix.

  • Optimització de l’ús dels sistemes solars tèrmics

Es desenvoluparan aplicacions mòbils per informar els usuaris dels tres edificis sobre les hores en què l’aportació d’energia solar és més alta, cosa que fa que es redueixi el consum de gas en calefacció i ACS (Aigua Calenta Sanitària). Aquest estalvi serà repercutit en el preu de la Kcal (kilocaloria) de la factura del servei que reben els usuaris.

  • Optimització dels sistemes de producció de l’edifici Volpelleres Centre i gestió intel·ligent dels termòstats de les oficines.

Es realitzarà una optimització dels diferents sistemes de producció energètica instal·lats en l’edifici de Volpelleres Centre i s’aplicarà una gestió eficient en temps real dels termòstats de les oficines per tal d’adequar el consum de climatització a les millors condicions de preu de l’energia.

El projecte SIM4BLOCKS tindrà quatre anys de durada i preveu una inversió de 38.000€ en equips energètics, 30.000€ en eines TIC i 570.000€ per a les empreses que desenvoluparan el projecte (Energea, Cimne i Promusa). A part de Sant Cugat, aquest mateix projecte també es posarà en marxa a Alemanya i Suïssa. Els models d’èxit que surtin d’aquest projecte es transferiran a edificis d’altres països europeus.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Els comentaris estan tancats.